Eredményes bérmegállapodás a Lafarge-nál

Miközben 2018 januárjában a Baranya Megyei LIGA Szakszervezet aláíró féllé vált a Lafarge Cement Magyarország Kft.-nél, a felek már a 2018. évre vonatkozó bértárgyalásokat is folytatták egymással. Ennek eredményeként január végén sikerült közös nevezőre jutnia a tárgyaló feleknek a 2018. évi bérfejlesztés kérdésében is.

Számos egyeztetés előzte meg a bérmegállapodás aláírását, melyek végrehajtására 2018 márciusában került sor, ezt megelőzően a bérfejlesztésről az érdemi tárgyalásokat január elején kezdték a felek.
A munkáltató ajánlatának alapját elvi szinten az alábbiak jellemezték:
– sávos bérrendezési koncepció (munkabérek mértékéhez igazítva öt sáv került kialakításra);
–  a kialakított sávokon belül átlag béremelési mértékek meghatározása százalékban;
– az előző évi teljesítmény objektív szempontrendszer alapján történő értékeléséhez kötött teljesítményösztönző bérrendezés;
– valamint a bérkülönbségek kiegyensúlyozására törekvés a magasan képzett (vezetői, középvezetői beosztásban levő) és a szakképzett munkaerő között.

A munkáltatói javaslat megismerését követően a szakszervezetek igyekeztek álláspontjukat közelebb hozni egymáshoz és közös javaslatot kidolgozni. A Baranya Megyei LIGA Szakszervezet által javasolt bérfejlesztési koncepció két fő és egy kiegészítő javaslatra épített.
– Az egyik kardinális javaslatunk az átlag-bérfejlesztés százalékos mértékének újragondolására  vonatkozott, azzal, hogy az 1. és 2. jövedelmi kategóriákba tartozó munkavállalók esetében a munkáltató által megadott százalékos mértékek növelését szükségesnek tartottuk – tájékoztatott dr. Kerekes Edit, a szakszervezet vezetője. – A másik javaslatunkkal pedig egy minimális garantált alapbér-fejlesztési százalékos mértéket határoztunk meg, melyet garanciális szempontból elengedhetetlennek tartottunk. Ezekkel a javaslatainkkal igazodtunk a munkáltató teljesítmény-motiváló alapkoncepciójához, de felhívtuk a figyelmet a munkaerő piaci helyzet változásaira, valamint a teljesítményértékelés miatti bizonytalanságra. Utóbbit a garantált ráta meghatározásával ki tudtuk küszöbölni.

Módosításokkal, de a szakszervezet valamennyi érdemi javaslatát figyelembe vette a munkáltató

Az átlagbérfejlesztésre tett eredeti javaslatához képest a százalékos mértékeket – a szakszervezeti kezdeményezést is figyelembe véve – újragondolta a munkáltató, melynek eredményeképpen  az alsó két bérkategóriában (bruttó 350 ezer forintig) 13 és 9 százalékos bérfejlesztésről döntöttek.

– Az eredeti javaslathoz képest tehát ebben a koncepcióban az 1. és 2. szinten nőttek a százalékos értékek az 5. szinten pedig csökkentek. Ezzel is hozzájárulva a szakképzett munkaerő megtartásához és a bérek közötti jelentős különbségek csökkentéséhez. Utóbbi szükségességét BMLSZ vetette fel elsőként 2016 januárjában az akkori  bértárgyalások alkalmával – mondta Kerekes Edit, aki hozzá tette: – Nagyon fontos eredménynek tartjuk, hogy a bérstratégiában a munkáltatói oldal számára is fontos volt a hiányszakmákban foglalkoztatott munkavállalók bérének rendezése és a bérek közti különbségek további exponenciális növekedésének visszafordítása. Utóbbi különösen nagy feszültséget okozott az irodai alkalmazottak és a termelésben, karbantartásban dolgozók között, amit a korábbi években is jeleztünk az akkori HR vezetés felé.A bérmegállapodás részeként rögzítésre került egy garantált alapbéremelési ráta a bruttó 350 ezer forintot meg nem haladó jövedelmű munkavállalók esetében. Ennek értelmében a munkáltatónál érvényben levő öt fokozatú teljesítményértékelő rendszer szerint az első három minősítési kategóriákba tartozó és a piaci bér középértékét 120 százalékkal meg nem haladó munkavállalók esetén meghatározásra került egy minimum 8 százalékos mértékű garantált alapbéremelés. Ezt különösen fontosnak tartotta az érdekvédelmi oldal, figyelembe véve az átlag-béremelési koncepciót, ezzel is garantálva a jól teljesítő munkavállalók számára egy minimum béremelési mértéket, ugyanakkor összhangba hozva a munkáltató által fontosnak tartott teljesítmény-ösztönző bérfejlesztési elképzelésekkel.

Már idén újra fognak tárgyalni
A bértárgyalás során az érdekvédelem oldaláról felmerült egy kiegészítő javaslat is, ami arra irányult, hogy a jelenlegi bérmegállapodás megkötését követően a felek 2018 júniusában a bérrendezés tapasztalatairól ismételt egyeztetést folytatnak egymással. Ennek megfelelően a bérmegállapodásban rögzítésre kerül, hogy a felek 2018 első félévét lezáró vállalati érdekegyeztető tanácskozás során a piaci viszonyok alakulásának tükrében (gazdasági viszonyok, valamint munkaerő-piaci viszonyok) júliusban megvizsgálják a 2018-as évi bérfejlesztés további lehetőségeit, figyelemmel az egyes munkakörökre, ezzel is lehetőséget adva arra, hogy még ebben az évben további bérfejlesztés történhessen.
A béren kívüli juttatások mértékét illetően nem volt vita a felek között, a cafetéria keret bruttó 340.070 forint lett 2018-ban.
– A béremelés végrehajtását követően láthatóvá vált, hogy a megállapodásban rögzített vállalások teljesültek. Ezzel átlagosan a megállapodásban rögzített 13 százalékos béremelés tudott realizálódni az alacsonyabb jövedelmű munkavállalók esetében – mondta Hollósi Richárd, szakszervezeti ügyvivő.

A fotó a 2018. januári Kollektív Szerződés aláírásánál készült.

RelatedPost

Mondja el véleményét!