A visegrádi országok szakszervezetei közös nyilatkozatot adtak ki

A visegrádi országok szakszervezeti konföderációinak vezetői 2018. május 10-11-én Budapesten tartották soros találkozójukat. A résztvevők áttekintették országaik gazdasági, szociális és foglalkoztatási helyzetét, különös tekintettel a munkaerőpiaci, bér- és jövedelmi kérdésekre. A résztvevők szerint konkrét lépésekre van szükség a munkaerő megtartása, valamint a jelentős bérkülönbségek felszámolása érdekében.

A tanácskozáson szóba került a szociális jogok európai pillére, amelynek megvalósítási érdekében a szakszervezetek érdemi intézkedéseket várnak a kormányoktól és az európai intézményektől. A munkavállalói érdekképviseletek szerint fontos lehet az egységes minimálbér bevezetése, ami azt jelentené, hogy az egyes tagállamokban az ottani átlagjövedelemhez képest határozzák meg a főállásban foglalkoztatottak számára kifizethető legkisebb bér összegét.
Az esemény nyilatkozat kibocsátásával zárult, amelyet a cseh, a lengyel, a szlovák, illetve a magyar konföderációk vezetői írtak alá.


Nyilatkozat
a visegrádi országok szakszervezeti vezetőinek találkozójáról
2018. május 10-11., Budapest

A visegrádi országok szakszervezeti konföderációinak, a CMKOS, az ÉSZT, a Liga Szakszervezetek, a MASZSZ, a Munkástanácsok, a SZEF, az FZZ Forum, az OPZZ, a NSZZ Solidarnosc és a KOZ SR vezető képviselői 2018. május 10-11-én, Budapesten tartották soros találkozójukat, amelyen áttekintették országaik gazdasági, szociális és foglalkoztatási helyzetét, különös tekintettel a munkaerőpiaci és bér-, valamint jövedelmi kérdésekre. A hagyományoknak megfelelően a találkozón részt vettek az Európai Szakszervezeti Szövetség és a Friedrich Ebert Alapítvány képviselői.

A résztvevők hangsúlyozták, hogy konkrét lépésekre van szükség a munkaerő megtartása, a jelentős bérkülönbségek felszámolása érdekében. Reális értékelésekre, a gazdaságok valódi teljesítőképességének figyelembevételére építve van lehetőség a kelet-nyugati bérszakadék csökkentésére. Üdvözölték, hogy az idei éves növekedési felmérés (AGS) is hangsúlyozza a reáljövedelmek növekedésének, az egyenlőtlenségek csökkentésének fontosságát.

Hangsúlyozták, hogy az Európai Unió egységes piacának működése és az unó közösségi jogának szociálpolitikai koordinációjából nem maradhatnak ki a bérek. Ennek irányába mutat a Szociális Jogok Európai Pillére, de a valós életszínvonal-konvergencia és a szociális dömping importjának megakadályozásához „kemény szabályozásra” van szükség mind uniós, mind tagállami szinten. Ezért a megvalósítási szakaszban a szakszervezetek érdemi intézkedéseket várnak a kormányoktól és az európai intézményektől, a 2012-es foglakoztatási csomagra építve. A munkavállalói érdekképviseletek aláhúzzák a Pillér 6b pontjának, a minimálbérek bevezetésének jelentőségét, s azt, hogy a minimálbérek érjék el a mediánjövedelem 60 %-át vagy az átlagbérek 50%-át, attól függően, hogy melyik kedvezőbb a munkavállalók számára. Egy európai minimálbéreszköz létrehozása elvezethet a bérek felfelé történő konvergenciájához és megerősítheti a szegénység és a szociális dömping elleni harcot. A közszféra és a versenyszféra béreinek pozitív irányba kell konvergálniuk a minőségi közszolgáltatások biztosítása érdekében. Meg kell előzni az elvándorlást, a legképzettebb fiatalok migrációját okozó jövedelmi helyzeteket.A V4-ek szakszervezetei támogatják az Európai Szakszervezeti Szövetség kezdeményezését az európai bérszövetség megindítására, aminek célja, hogy minden európai részesedjen az unióban létrehozott jövedelemből és javakból, s a lemaradtak felzárkózzanak. Ez jelentősen támogatná az egységes piac és a monetáris unió nagy ígéretének megvalósítását. Ezt várják el a visegrádi országok munkavállalói, polgárai, és csak ezzel lehet megakadályozni az Európa-ellenes hangulat, a populizmus, a szélsőjobb erősödését. Fontosnak tartják, hogy a bérszövetségben megfogalmazott célok eléréséhez érdemben csatlakozzanak a munkáltatói szervezetek, a kormányok és a nemzetközi nagyvállalatok. A szakszervezetek készek a komoly, kézzelfogható, eredményorientált érdemi szociális párbeszédre, a tripartizmus keretei között megvalósuló partnerségre, s erre hívják fel partnereiket.

A V4-ek szakszervezetei kezdeményezik, hogy országaikban tárgyalások induljanak annak érdekében, hogy a Szociális Jogok Európai Pillére a gyakorlatban megvalósuljon, és ez mind nemzeti, mind uniós szinten sikeres projekt legyen. Ehhez elengedhetetlennek tartják, hogy konkrét intézkedések történjenek a szociális jogok, a munka világának demokratikus viszonyai érvényesítése, a rendezett munkaügyi kapcsolatok megvalósulása érdekében. Ennek alapfeltétele az összes fél valódi részvételén és elkötelezettségén alapuló szociális párbeszéd, a kollektív alku rendszerének hatékony működése. Helyre kell állítani a valódi tripartizmust azokban az országokban, ahol egyes szociális partnereket kizárnak az egyeztetésből.

  1. 05. 11.

Aláírók:

CMKOS (Csehország),
Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés
FZZ Forum (Lengyelország)
Liga Szakszervezetek,
KOZ SR (Szlovákia)
Magyar Szakszervezeti Szövetség,
Munkástanácsok Országos Szövetsége,
NSZZ Solidarność (Lengyelország)
OPZZ (Lengyelország)
Szakszervezetek Együttműködési Fóruma

RelatedPost

Mondja el véleményét!