Kollektív jogok, tagszervezés, bértárgyalás

Október elején rendezte meg  a LIGA Szakszervezetek regionális tanfolyamát Pécsett. Az alapfokú tanfolyam célja a LIGA Szakszervezetek újonnan alakult szakszervezeti tisztségviselői számára használható tudásanyag és gyakorlati információk átadása volt. A szakmai képzés érintette többek között a kollektív jogok gyakorlásának kérdéseit, a tagszervezés buktatóit és a bértárgyalás gyakorlati tudnivalóit.

A kétnapos rendezvényen a dél-dunántúli régió 11 szakszervezetének képviselői vettek részt, több ágazat képviseletében. Így jelen voltak a képzésen a pedagógusokat, az orvosokat, valamint a vízügyi-, villamosenergia-ipari, élelmiszeripari-, dohányipari-, gépjárműipari-, mezőgazdasági dolgozókat, valamint az IT szakterület munkavállalóit tömörítő szakszervezetek tisztségviselői.

A tanfolyam első napján dr. Kerekes Edit (BMLSZ elnök) munkaügyi-mediátor tartott előadást a kollektív jogok gyakorlásáról és a szakszervezeti működés egyes jogi kérdéseiről. Előadásában kitért arra, hogy a szakszervezeti tisztségviselőknek célszerű tisztában lenniük a működésüket lehetővé tevő jogi környezettel, (szakszervezeti joggyakorlás, anyagi és eljárásjogi kérdések, jogalkalmazás, jogszabály változások nyomonkövetése), a szakszervezeti menedzsmenttel (szervezeti működés, érdekvédelmi stratégia, tagszervezés-tagmegtartási kérdések, együttműködési keretek kialakítása, akciótervek lebonyolítása) és a pszichológiai kérdésekkel is (tárgyalástechnikák, kommunikációs technikák, mediáció, egyéni munkajogi problémák kezelése ). Az előadó a szakszervezeti működés és a kollektív jogok gyakorlása című előadásában a jogi problémakört mutatta be részletesen a hallgatóságnak, gyakorlati példákkal szemléltetve a téma összetettségét.


Kipróbálták a bértárgyalást is.

Gyakorolták a bértárgyalást is
Ezt követően Jáger István, a Fővárosi Közlekedési Dolgozók Demokratikus Szakszervezete (FKDDSZ) elnöke a bértárgyalások folyamatáról és lebonyolításáról beszélt. Részletesen kitért arra, hogy milyen dokumentumokat kell a munkáltatótól beszerezni a bértárgyalások sikeres lefolytatása érdekében, majd bemutatta, milyen stratégiákkal és tárgyalási taktikákkal érdemes felkészülni az eredményes bérmegállapodásra. A délután hátralévő részében Jáger István és Kozák László vezetésével egy bértárgyalást szimuláló tárgyalási gyakorlaton vettek részt a kollégák.
A második napon Kozák László, a LIGA Szakszervezetek megalakulásáról és kezdeti harcairól tartott előadást. Ezt követően a résztvevőkkel tapasztalatcserét folytattak a szakszervezet-alakítást motiváló körülményekről, kifejezetten kitérve arra, hogy a jelenlévők miért alakítottak szakszervezetet, illetve, hogy milyen kihívásoknak kell megfelelnie a ma szakszervezetének.
Később Horváth Lajos, a LIGA Szakszervezetek szakértője az országos érdekegyeztetési lehetőségekről beszélt. Ennek során ismertette a versenyszféra és a közszféra érdekegyeztetési fórumait, azok kialakulását és működését. Az előadó ezután tájékoztatta a jelenlevőket, hogy jelenleg milyen témákat, milyen eredményekkel képvisel a LIGA Szakszervezetek tárgyalódelegációja a kormánnyal és a munkáltatókkal szemben.
A tanfolyamot dr. Trembulyák Péter a tagszervezésről szóló előadása zárta le. Az előadó interaktív feladatokkal mutatta be a tagszervezés és  a szakszervezeti  tagmegtartás technikáit. Az előadás során résztvevőkkel együtt gondolkodtak arról, hogy milyen lehetőségei vannak ma a szakszervezeteknek a szakszervezeti szervezés területén.

– A Baranya Megyei Liga Szakszervezetek kiemelten fontosak tartja, hogy a munkavállalói érdekképviseletben résztvevő kollégák naprakészek legyenek a jogi környezet változásaiban, aktualitásaiban, valamint azokban a munkaügyi kérdésekben, amelyekkel számottevően tudják segíteni a munkavállalók érdekeit, nem különben a rendezett munkaügyi kapcsolatok kialakítását a munkáltatóval – mondta szakportálunknak dr. Kerekes Edit.

Zámbori Bíró Tamás

Mondja el véleményét!