Legyenek rendezettek a munkaügyi kapcsolatok!

A mágnesek vonzó felére van szükség

Harcolnak? Inkább a munkavállalók érdekeit nézik? Ott vannak akkor is, ha nem hívták őket? A munkavállalói érdekvédelem azért ennél többről szól. Hosszabb távon jócskán megtérül, ha a munkáltató és a munkavállaló harmóniában dolgozik egymás mellett, egymásért.
Mint két mágnes, amelyek egy oldalukon taszítják egymást, mert természetesen sok esetben más érdekeik vannak, ugyanakkor ha jól összeillesztjük őket, akkor rájöhetnek arra, hogy vonzzák is.
Dr. Kerekes Edittel beszélgettünk, a Baranya Megyei Liga Szakszervezet vezetőjével.


– Ha két mondatban kellene bemutatnia, mivel foglalkozik a szervezete, hogyan mutatná be?

– A Baranya Megyei Liga Szakszervezetek a rendezett munkaügyi kapcsolatok kialakításán dolgozik, valamennyi vállalati szektorban, ágazatoktól függetlenül. Tehát nem elsősorban az ágazatokra építjük a tevékenységünket, hanem egy szakmailag felkészült csapattal segítjük a munkavállalók és munkáltatók együttműködését. Nevünkkel ellentétben nemcsak Baranya megyében és a Dél-dunántúli régióban, hanem most már országos szinten.

– Ha mindezt ki kellene bontani?

– Szakmai támogatást tudunk nyújtani elsődlegesen a tagjaink számára, munkajogi és munkavégzést érintő egyéb kérdésekben, képviseletet érdek- és jogvitákban, munkakörülményeket illetően felülvizsgálatokat kezdeményezünk stb.
A kollektív munkaügyi kapcsolatok fejlesztésében segítünk, amennyiben adott a szervezetnél a kollektív szerződés, ennek az esetleges módosításában, szakmai felülvizsgálatában, a munkavállalói és munkáltatói érdekek figyelembevételével és egyeztetésével.
Amennyiben nincsen kollektív szerződés, akkor törekszünk erre, igyekszünk felismertetni a munkáltatóval azt, hogy a kollektív szerződés számára is előnyös helyzetet teremt. Olyan szabályozásokat is lehetővé tehet ez, amely által a szervezet munkaszervezése is gördülékenyebbé válhat, vagy például egy megszakítás nélküli munkarendben, vagy (eddig) éves munkaidőkeretben foglalkoztató munkáltatónál is megoldást nyújthat.

– Kiemelt „feladat” szokott lenni a bérek kérdése. Ebben hogyan tudnak segíteni?

– A bérek rendezése állandó kardinális kérdés és ütköző pont. Nyilvánvalóan ahhoz, hogy a béreket rendezni lehessen békés úton, nagy szükség van a munkavállalói oldalon is egyfajta szakmai felkészültségre, mint a globális pénzpiacok, a munkarőpiac aktuális és jövőbeni helyzetével kapcsolatos információk, vagy akár adózási változások, szabályok ismerete stb.  Talán még ennél is fontosabb, a bérek rendezése során a vállalati kultúra mélyreható ismerete, a tulajdonosi kör szándékainak kipuhatolása, a munkavállalói kollektíva elképzelése, a földrajzi és iparági sajátosságok összevetése és a többi. Ugyanakkor a bérrendezés során nem beszélhetünk egy jól bevált recept alkalmazásáról. A kollektív bértárgyalás mindenesetben pszichológiai, jogi és közgazdasági szakmai kérdéseket vet fel mikroszinten (vállalati szinten) is.

Kollektív jogok, tagszervezés, bértárgyalás – Munkaügyek.org

Október elején rendezte meg a LIGA Szakszervezetek regionális tanfolyamát Pécsett. Az alapfokú tanfolyam célja a LIGA Szakszervezetek újonnan alakult szakszervezeti tisztségviselői számára használható tudásanyag és gyakorlati információk átadása volt. A szakmai képzés érintette többek között a kollektív jogok gyakorlásának kérdéseit, a tagszervezés buktatóit és a bértárgyalás gyakorlati tudnivalóit.

– A rendezett munkaügyi kapcsolat miért lehet érdeke mindkét félnek?

– A hatékony működéshez járulhat hozzá jelentősen, ha egy munkáltatónál nem alakul ki munkaügyi konfliktus.  Munkaügyi konfliktuson értem a kollektív munkaügyi vitát (sztrájk kezdeményezés), de értem alatta az úgynevezett hidegháborús helyzeteket is. Utóbbi esetre lehet példa, amikor A munkáltató és a szakszervezet csak papíron (törvényi minimum szintjén) képesek a kommunikációra, tájékoztatásra vagy bizonyos szintű együttműködésre.
Mindkét esetben a munkafeladatok hatékony ellátása veszélybe kerülhet.
Ahol kialakul a rendezett munkaügyi kapcsolatrendszer, ott erre sokkal kevesebb az esély. Ezeknél a vállalatoknál sokkal kisebb számban fordulnak elő olyan belső konfliktusok is, amelyek akár adódhatnak személyes okokból, vagy éppen a szakmai kérdések nem megfelelő kezeléséből.
Ha ezek a kérdések rendben vannak, ez kihat a munkáltató, a tulajdonos bevételeire és működésére is. Tehát mindenképpen érdekelt benne a munkáltató, hiszen ő profitorientált.
A konfliktusok elsimításához szerintem egyfajta szakmai mediáció, közvetítés szükséges, de ugyanígy az is fontos a szándék és a hajlandóság a felek részéről. Kölcsönös együttműködés egyik legegyszerűbb megtérülési példája: Ha a munkáltató által kiadott szabályzatokat a szakszervezetünk át tudja  tekinteni, és akár javaslatokat tehetünk számára bizonyos korrekciókra, ezzel elkerülve akar egy későbbi bírságot. Nyilván ez feltételez megfelelő szintű szakmai felkészültséget is a részünkről. Ezt a típusú együttműködést a szakszervezet alapítását követően minden esetben felajánljuk a munkáltatónak. A munkáltató eltudja dönteni, hogy kíván-e élni ezzel a lehetőséggel.

Eredményes bérmegállapodás a Lafarge-nál – Munkaügyek.org

Miközben 2018 januárjában a Baranya Megyei LIGA Szakszervezet aláíró féllé vált a Lafarge Cement Magyarország Kft.-nél, a felek már a 2018. évre vonatkozó bértárgyalásokat is folytatták egymással. Ennek eredményeként január végén sikerült közös nevezőre jutnia a tárgyaló feleknek a 2018. évi bérfejlesztés kérdésében is.

– Milyen típusú ügyekkel találkoznak leggyakrabban fentieken túl?

– Különböző, ágazatoktól függően változó, de nagyon kardinális kérdés például a munkavédelem. A munkavédelmi szabályok betartásában fontos szerep jut a szakszervezetnek.
Vegyük például az egyéni védőeszközök használatát. Ennek erősítésében kiemelt szerepe lehet a szakszervezetnek. Munkánk során már találkoztunk olyan esettel, amikor egy jelentős munkáltató bizalmát ezzel tudtuk megnyerni. Konkrétan azt ajánlottuk fel, hogy különböző, számunkra már ismert ötletekkel támogatjuk a munkáltató igényét, de arra is javaslatot tettünk, a munkavédelmi képzési rendszerüket hogyan alakítsák át, amellyel kapcsolatban konkrét javaslatokat is tettünk, de olyan is előfordult, hogy az egyéni védőeszközök minőségével kapcsolatos munkavállalói visszajelzések miatt más beszállítóra tettünk javaslatot. Ugyanakkor olyan esettel is találkoztunk, amikor a munkáltató jelentős pénzbeni forrásokat biztosított a minőségi védőeszközökre, de ennek súlyát nem értékelték kellően a munkavállalók, ezért számukra ezt külön hangsúlyoztuk, elmagyaráztuk.


Amiben a Baranya Megyei Liga Szakszervezet segíteni tud

Kollektív szinten

– munkáltató által kiadott szabályzatok, utasítások felülvizsgálata, eltérések jelzése

– bérek rendezése, kollektív bértárgyalás, bérproblémák jelzése a munkaerőpiaci viszonyok alakulásának megfelelően

– munkavédelmi jelzések a munkáltató felé

– kollektív érdekvédelem,

– állandó kommunikáció a munkavállalói csoportokkal, tagsággal 

– egyéb kollektív érdekvédelmi helyzetek rendezése (pl. Munkafeltételek javítása )

– kollektív szerződés megkötése, módosítása (Szervezettségtől függően)

Egyéni szinten

– munkajogi tanácsadás a tagok számára

– érdekvédelmi tanácsadás

– közvetítői eljárás lehetősége tagok részére (mediáció) 

– hátrányos jogkövetkezmény alkalmazásának esetén 

– balesetbiztosítás a tagok számára 

– felelősségbiztosítás a tagok számára, a tagdíj részeként

Zámbori Bíró Tamás

Fotó: Kocziany Sharon Elizabeth

RelatedPost

Mondja el véleményét!