RCH: kollektív munkaügyi vitát helyezett kilátásba a VDSzSz Szolidaritás, a munkáltató visszakozott!

A munkáltató ugyanis nem léphet ki önkényesen a megállapodásokból.
A VDSzSz Szolidaritás által összehívott Vállalati Érdekegyeztető Tanács ülésen az alábbi kérdéseket szegeztük a soha nem látott létszámban képviseltetett munkáltatói oldal részére (Kotiers Roman, Horváth Ottó, dr. Vincze Teodóra, Gáncsos István, Czinki László, dr. Guba László, Portényi Csaba):

1) Miért szegi meg a munkáltató a Középtávú Foglalkoztatáspolitikai Megállapodásban foglaltakat?
2) Miért alapítja intézkedéseit álságos információkra?
3) A saját maga által vállalt kötelezettséget miért szegi meg?


A fenti témákról bővebben:

1) Az elmúlt közel egy hónapban a túlóra – pontosabban a túlóra költségének – csökkentése jegyében a munkáltató “önhatalmúlag”, minden egyeztetést nélkülözve bizonyos szolgálati helyeken (pl. Ms-rendező, Dombóvár, Hegyesh., Debrecen) meghatározott munkakörökben (áll. op. koordinátor, kocsivizsgáló) csökkentette az egy szolgálatra eső létszámot, amivel riadalmat és feszültséget keltett a munkavállalók között.

2) A munkáltató – ez alatt az Üzemvitel Logisztika értendő – informálisan közölte, hogy a csökkentett létszámmal nincs gond, hiszen vonatokat mondanak le. Ez több esetben valóban megtörtént, aztán operatív vonatszámban mégis leközlekedtek…

3) A beígért adminisztráció-csökkentés terén egy tyúklépést sem haladt előre a cég.

Szakszervezetünk követelése:

A munkáltató szakszervezetünk követelésének eleget téve június 14-ig visszaállította a korábbi (májusi) technológiai létszámot! Figyelmeztettük a munkáltatót, hogy amennyiben ez nem történik meg, úgy június 17-én kollektív munkaügyi vitát kezdeményezünk , annak minden következményével együtt.

Követelésünk üzenete: A MUNKÁLTATÓ NEM LÉPHET KI A MEGÁLLAPODÁSOKBÓL! Amennyiben a munkáltató változást, intézkedést kíván végrehajtani, azt ELŐZETESEN köteles egyeztetni a szakszervezetekkel.

Kotiers Román CEO a sértődöttség hangján reagált a követelésünkre, ultimátumnak nevezve azt, majd megpróbálta a vita élét elvenni azzal, hogy a tük-vezetőkre testálta volna a problémák megvitatását. Kijelentettük, hogy ez az eljárás elfogadhatatlan!
A munkáltató a forgalomcsökkenésre hivatkozva hozta meg döntéseit, amit sajnos fűnyíróelven alkalmazott, tehát ott is, ahol a forgalom egyáltalán nem vagy alig érzékelhetően csökkent.
Továbbiakban jeleztük: vannak szolgálati helyek, ahol létszámhiány van, illetve belátható időn belül kialakul, ennek megoldásáról is tárgyalni kell a közeljövőben. Tisztségviselőinktől az elmúlt napokban sok hasznos információt kaptunk, emellett további muníciót is szívesen fogadunk. Egyebek napirendi pont keretében jeleztük, hogy a munkavállalók önérzetét mélységesen sérti az állandósult leterheltség mérés és az ebből megállapított százalékos adatokkal való “lövöldözés”. Felszólítottuk a munkáltatót, hagyjon fel az érintettek további méricskélésével.

Forrás: VDSzSz / Mózes Tibor, érdekvédelmi alelnök, Cargo társasági vezető ügyvivő, VDSzSz Szolidaritás

Fotóillusztráció: Pixabay.com

Mondja el véleményét!